Wielkanoc

Procesja wejścia - Wesoły nam dzień dziś nastał

Liturgia Słowa

  • Psalm responsoryjny - melodia z Wigilii Paschalnej [pdf] lub [pdf]
  • Sekwencja [pdf]
    Wykonywana przed Ewangelią. W czasie śpiewania Sekwencji wszyscy stoją.
  • Śpiew przed Ewangelią [pdf]

Przygotowanie darów - Wstał Pan Chrystus

Komunia

  • Chrystus zmartwychwstał jest
  • Alleluja, żyje Pan [pdf]
  • Otrzyjcie już łzy, płaczący [pdf]

Uwielbienie po komunii - Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy)

Rozesłanie

  • Uwaga: Bogu niech będą dzięki, Alleluja! Alleluja!
  • Wesel się Królowo miła [pdf]