Artykuły na temat muzyki liturgicznej

Artykuły o muzyce liturgicznej poszerzają wiedzę na temat współczesnego obrazu liturgii. Chociaż od Soboru Watykańskiego II minęło już ponad 40 lat, wiele reform czeka jeszcze na wprowadzenie w życie. Zwłaszcza w dziedzinie muzyki kościelnej istnieje sporo naleciałości przedsoborowych, sięgających XIX wieku, a w niektórych przypadkach czasów jeszcze wcześniejszych.

Zapraszam do lektury.

  • Marcin Bornus-Szczyciński Dlaczego Kościół przestaje śpiewać? [PDF] [źródło]
  • list Biskupa Siedleckiego w sprawie muzyki w liturgii [PDF] [źródło]
  • Z miłością spojrzeć na muzykę liturgiczną. Z ks. prof. Ireneuszem Pawlakiem rozmawia ks. Wiesław Hudek [źródło]
  • Jerzy Nowicki Różnorodność melodii pieśni kościelnych [czytaj]