Misericordes sicut Pater

tekst: Eugenio Costa

Refren: Misericordes sicut Pater!

1. Dziękujmy Ojcu, bo jest dobry,
w mądrości swojej stworzył wszechświat.
Prowadzi lud swój poprzez wieki,
wybacza i przygarnia dzieci.

2. Dzięki składajmy i Synowi,
On kocha nas sercem człowieka.
Obdarza łaską, uczy dawać,
otwiera na potrzebujących.

3. O siedem darów prośmy Ducha,
Źródło dobroci i otuchy.
Wzmocnieni, pomagamy braciom
miłością, która wszystko zmienia.

4. Ojcze pokoju, daj swój pokój
ziemi spragnionej Ewangelii!
Radość zagości w sercach ludzkich,
niebo i ziemia będą nowe.

Dodatkowe pliki