Pan wieczernik przygotował

tekst: S. Imelda, fel

Ref. Pan Wieczernik przygotował,
Swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył
i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków,
bowiem mija czas,
przyjdźcie chorzy i ubodzy,
Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w Domu Pańskim
swoje miejsce ma,
niech nikogo w nim nie braknie,
Uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem,
pożywajmy Chleb,
pijmy Napój nieśmiertelnych,
aby życie mieć.

4. Zakosztujcie i poznajcie
tej Wieczerzy smak,
z obfitości Boskich darów
bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka,
tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa
przyjacielem Swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym,
wznieśmy Panu pieśń,
Bóg żyjący i prawdziwy
strzeże naszych serc.

Dodatkowe pliki