Koronka do Miłosierdzia Bożego

Treść koronki, za "Dzienniczkiem" św. Faustyny Kowalskiej:
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
kapłan:"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa"
wierni:"Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata"
Na małych paciorkach:
kapłan:"Dla Jego bolesnej Męki"
wierni:"Miej miłosierdzie dla nas i całego świata"
Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny...
Często na zakończenie koronki odmawia się również:
"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie" (x3)
"Jezu ufam Tobie" (x3)
"Święta Faustyno - módl się za nami i za całym światem" (x1)

Dodatkowe pliki