Hymn etiopski

tekst: tłum. ks. M. Starowieyski

Ref. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne.

1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony
Ciało Pana i Krew drogocenną
Chleb przemienił Pan
Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów
Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu,
W cieniu którego śpiewają Serafiny.

4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
To Ciało spali ciernie grzechów,
I oświeci dusze ludzi
Przyjmujących Boski Pokarm.

Dodatkowe pliki