Alleluja żyje Pan

1. Alleluja, żyje Pan, powstał z grobu z brzaskiem dnia.
Zaśpiewajmy z głębi serc, z całym światem nową pieśń.

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

2. Dla nas hańbę krzyża zniósł, poniósł mękę, przyjął grób.
Dziś na nowo cieszy nas jasny zmartwychwstania blask. Ref.

3. Zwyciężyła Pańska moc, już skończona grzechu noc.
Nadszedł już zwycięstwa, cieszmy się, śpiewajmy w nim. Ref.

4. Niech się cieszy Boży lud, niech aniołów śpiewa chór.
Ciesz się Matko, bo Syn Twój, cały w chwale żyje znów. Ref.

Dodatkowe pliki